... Τί είναι, όμως, ο εαυτός;
Είναι η επιτομή όλων όσα θυμόμαστε.
Γι' αυτό και το τρομακτικό στον θάνατο
δεν είναι η απώλεια του μέλλοντος,
αλλά η απώλεια του παρελθόντος.
Η λήθη είναι μια μορφή θανάτου,
παρούσα στη ζωή ...

[Μίλαν Κούντερα]
__________________________________________________

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 21, 2008

baby, it's cold outside

(instead of insulting in Greek)


first
i came out from Moby-Dick’s belly
it was strange (for my oddities)
it was exciting (for my existence)
it was a disaster (like a disembodation)

that’s why i was dying for a couple of days
not really dying …
but something like death
so
i was bloggin’ some more
not really blogging
not really dying
not really living …
but something like falling
falling in love
desperately in love
big blogger love
big blocked love

for blogging is flogging lovers


now
as you see

i buzzed off

not like others did it… once or twice
again and again
not like my best man goofed once more
and surely not like that german guy
who is more present (everywhere) than he has to …

cause I have lost myself

i really came a cropper at last
(very infuriated too)

... ... ...

so long!
"Προσπάθησε να πει κάτι γλυκό, αλλά η γλώσσα του κρεμόταν στο στόμα του, όπως ένα σάπιο φρούτο απ' το κλαδί, και η καρδιά του ήταν ένα παράθυρο, μπογιατισμένο μαύρο." (Bernard Malamud)

φρέσκα σχόλια:

Widget by ReviewOfWeb